Disclaimer

De website Mijnautovraagbaak.nl is een product van ProMedia. Mijnautovraagbaak staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Mijnautovraagbaak aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Mijnautovraagbaak zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van ProMedia worden gebruikt op welke wijze dan ook.

Sitevoorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door ProMedia is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van ProMedia die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van ProMedia wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van ProMedia die op deze site van toepassing zijn.